Группа POLE

Music sound: POLE
Style: Сурепка · Льняная одежда
Md: Alyona Gvozdeva 
Nastya Shalagaeva 
Tess Krupen 
Nataly Zayceva 
Katerina Kononenko
Arina Panchenko 
Alexandra Nefedova 
Nastya Kravchenko
Elena Moshnaya 

Арт фотогафия