вставай, милая

Art director& ph: Mariya Shamina SHAMINA PHOTOGRAPHER
Dress:
Бренд одежды Sasha Gapanovich
Jewelry: ONEGA
Венцы: KOTOMÂ×Anna Samoylova
Mua: Yuliya Sadykova
Anna Vasilieva
Hair st: Mariia Tikhonenkova
St: Tati Tkalina @tati_tkalina
Md: music band POLE
Anastasia Shalagaeva
Alyona Gvozdeva
Arina Panchenko
Elena Moshnaya
Nastya Kravchenko
Aleksandra Nefedova  

РУССКАЯTOSKA